İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ - Bilgipark Yazılım

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Puantaj, Bordro ve Diğer İnsan Kaynakları süreçlerinizi hızlı ve etkin olarak yönetmeniz için tasarlanan AtikIK Bordro ve İnsan Kaynakları modülümüz, özgün ve güvenilir yapısı ile hataya yer vermeden süreçlerinizi yönetirken bir yandan da personelin verimliliğini, performansını ve işletmenize yapacağı katkıları izleme ve kontrol etme imkanı sağlamaktadır.

Sürekli değişen mevzuat yapısına uyum sağlayarak, işletmelerin verimliliği ve kazançları ön planda tutularak tasarlanmış pratik, esnek ve dinamik bir çözümdür.

Bordro oluşturabilmek için mevzuatlara uygun bazı yasal tanımlara ihtiyaç vardır. Bu tanımlarda değişiklik olduğu zaman internet üzerinden hızlı güncelleme sistemini kullanarak, güvenli ve doğru bir şekilde net, brüt maaş hesabı yapmanızı sağlar. Ayrıca avans, icra gibi kesintileri veya fazla mesaileri otomatik olarak hesaplayabilir ve Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi(BES)' ne personellerinizi kolaylıkla dahil edebilirsiniz.

 • PDKS Personel Devam Takip Sisteminden Bodro Hazırlama
 • Manuel Puantaj Girişi İle Bordro Hazırlama
 • Esnek Puantaj Tipleri
 • İcra Yönetimi
 • Avans Takibi
 • Bireysel Emeklilik İşlemleri (BES)
 • E-Bildirge
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı Yönetimi

İş Sağlığı ve Güvenliği(İSG) şartlarına bağlı olarak personellerin kullanması gereken envanterler vardır. Bu envanterlerin alımından personellere hangi periyotlarda verilmesine ve stokta ne kadar envanterin kaldığına kadar birçok işlemi yapar. İSG şablonları ile periyodik olarak verilmesi gereken envanterlerin takibini kolay ve hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

Personellerinizin daha planlı ve düzenli çalışmaları için bir süreç yönetimine ihtiyaç vardır. Sürece ait tüm verilerin takibi yapılarak işlerin planlanması sağlanır. İş başvuru sistemi ile başvuruların takibini yapabilir, iş takip sistemi ile işlerinizi koordine edebilir veya muayene takip sistemi ile işyeri hekimi tarafından yapılan muayene işlemlerini ve sonuçlarını raporlayarak takip edebilirsiniz.

PDKS cihazları ve programları ile entegre çalışan yapısı sayesinde, PDKS programından giriş çıkış verilerini puantajları hızlıca aktarabilir ve bordro işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

- PDKS cihazlarından Giriş-Çıkış verilerine çekme

- PDKS sisteminden alınan verileri, günlük olarak geç gelme, işe gelmeme, fazla çalışma verilerini          sisteme işleme ve onaylama sistemi

- Günlük puantaj verilerinden ay sonunda otomatik bordro oluşturma. Devamsızlık ve Fazla Mesai           verilerini onaylanmış günlük puantajlardan otomatik oluşturma

- Onaylanmış günlük puantaj verilerini kilitleme, geriye dönük onaylı veriler üzerinde işlem yapmayı         engelleme

 

Personellerinizin özlük dosyaları için gerekli tüm bilgilerini, çalışma süreci boyunca veya haricinde aldığı eğitimleri, sertifikaları ve tutanakları kolaylıkla takip etmenizi sağlar. Ayrıca personellerinize ait resim,belge vb. dosyaları güvenle saklamaya da imkan sunar. Karmaşıklıktan uzak, basit ve kolay bir şekilde personel bilgilerini takip edebilirsiniz.

 • Şirket ve İşyeri Yönetimi
 • Personel Sicil Kartları
 • Özlük Şablon İşlemleri
 • Eğitim Yönetimi
 • Sertifika Yönetimi
 • Tutanak Yönetimi
 • Ücret Yönetimi

Ücretli, ücretsiz izin tiplerinde tanımlanmış süt izni, hakedişli izin, yıllık izin gibi personellerinize verilen izinleri detaylı olarak takip etmenizi ve raporlamanızı sağlar. Personellerinizin hakettikleri ve kullandıkları yıllık izinleri izleyebilir, takip edebilir ve süreç planlarınızı doğru veriler ile yönetebilirsiniz.