İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ - Bilgipark Yazılım

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ

İŞ ZEKASI ÇÖZÜMLERİ

İş zekası, firmaların mevcut veri tabanlarındaki her tür verinin entegre bir şekilde tek platformda toplanarak ham veri halinden bilgi haline dönüştürülmesi ve geleceğe yönelik stratejik kararlarda kullanmak üzere güce dönüştürülmesi olarak tanımlanabilir.

ERP kültürünün bir işletmeye kazandırılması işletmeye tüm birimlerin ve alt birimlerin birbiri ile senkronize olmasını, iş disiplininin oluşturulmasını ve organizasyonel zeka kazanımı sağlar. Bir ERP yazılımı da ERP kültürünün dijitalleştirilmesini sağlayan birbiri ile entegre çalışan dijital birimlerin bir araya gelmesinden oluşur. Böylelikle işletmenin anlık ve geçmiş tüm aksiyon detayları bir veri tabanına kaydolur. Yaşayan birimlerden meydana gelen işletmeler değişen koşullara çok hızlı tepkiler göstererek birimlerini yönlendirmek zorundadır. Bunun yanında hafızası niteliğindeki veri ambarlarından doğru bilgileri doğru şekilde işleyerek anını ve geleceğini iyi yönetebilir. İş zekası çözümleri ise organizasyonun hafızasını kullanarak farklı birimler ve farklı amaçlar için aksiyonlar geliştirilebilmesini sağlayan karar desteği araçlarıdır.

Bilgipark, müşterilerine işletmelerine dinamiklik ve kararlılık kazandıran iş zekası çözümleri sunmaktadır. Veri madenciliğinde ve raporlama konusunda deneyimli uzman kadrosuyla veri ambarları oluşturmaktadır. Veri ambarlarından elde edilen veriler, alanında deneyimli uzmanlar tarafından Ekonometri, Endüstri Mühendisliği ve İstatistik bilimlerinin sunduğu bilimsel metotlar kullanılarak bir işletmenin tüm karar mekanizmalarında iş zekası çözümleri geliştirmektedirler.

Çözümler

 • Kurumsal Raporlama ve Analiz,
 • İş Zekası ve Stratejik Yönetim Uygulamaları,
 • Karneleme, KPI,
 • Veri Madenciliği, ETL,
 • Uygulama Geliştirme.

Metodoloji

 • Hazırlık ve Analiz
  • İhtiyaç analizinin gerçekleştirilmesi
  • Tanımlama
  • Uzmanlık konusunun belirlenmesi
  • Uzmanlık alanında uygulanacak metotların belirlenmesi
 • Kavramsallaştırma
  • Veri madenciliği ile işlevsel verilerin hazırlanması ve analizi
  • Karar desteği sağlayacak verilerin ihtiyaca göre şekillendirilmesi
  • Modelleme ve Karar Destek sisteminin geliştirilmesi
 • Uygulama ve Test
  • Karar destek sisteminin uygulamaya dönüştürülmesi
  • Devreye alma süreci
  • Uygulama KPI’larının ve sonuçların değerlendirilmesi
  • Ek geliştirme ihtiyaçlarının devreye alınması