KAPSAMLI UYARLAMA EĞİTİM VE GEÇİŞ REFAKAT HİZMETİ - Bilgipark Yazılım

KAPSAMLI UYARLAMA EĞİTİM VE GEÇİŞ REFAKAT HİZMETİ

KAPSAMLI UYARLAMA EĞİTİM VE GEÇİŞ REFAKAT HİZMETİ

İşletme yapınız için en ideal modül ve fonksiyonların seçimi, kurulum, eğitim, raporlama ve destek hizmetleri ile baştan sona yeni yazılıma geçiş aşamalarınıza refakat ediyoruz. 

Orta ölçekli işletmelerde yada Büyük İşletmelerin insan kaynakları yada CRM müşteri ilişkileri yönetimi departmanı gibi bir departmanın ihtiyacı olan yazılım çözümlerini kapsayan Ekonomik Hizmet paketidir.

  • Mevcut durum ve ihtiyaç analizi.
  • En uygun modüler yapının ve fonksiyonların belirlenmesi ve doğru lisans içeriğinin oluşturulması.
  • Lisans sözleşmesinin yapılması.
  • Kurulum yapılacak ana makine yada tek kullanıcı ise kurulum yapılacak sistemin asgari teknik şartları sağlayıp sağlamadığının tespiti ve kuruluma hazır hale getirilmesi.
  • Müşterinin talebi halinde lisans sözleşmesi yapıldığı anda yada müşterinin belirlediği bir gün içinde kurulum, ayarlar, çıktı dizaynlarının yapılıp  kullanıcı eğitiminin tamamlanması.
  • Müşterinin talebi halinde, sistemin çalışması için gerekli sabit tanımların örneğin stok,cari,personel gibi verilerin eski yazılımdan yada excel verilerinden yeni yazılıma aktarılması.
  • Kurulum sonrası 1 ay ve 4 adet yerinde hizmet ile, kullanıcılara detaylı masa başı eğitimleri, standart ve isteğe göre tasarlanacak rapor şablonlarının oluşturulması ile Geçiş Refakati hizmetleri.
  • Kullanıma geçiş sonrası 6 ay ücretsiz telefonla, uzak bağlantı ile eğitim ve teknik desteğe devam.
  • Bilgipark ekibi; kullanıcılara analiz sürecinden yazılım parametrelerinin ayarlandığı kurgulama sürecine ve fiili kullanıma geçiş esnasında nezarete kadar tüm süreçlerde yön göstermekte ve anahtar teslim çözümler sunmaktadır.
  • Gereksinimlerin ihtiyaç duyulan detayda analizi, iş süreçlerinin doğru kurgulanması, yazılımın parametrik ayarlarının firma önceliklerine göre optimal bir şekilde gerçekleştirilmesi, mevcut sistemden yeni uygulamalara aktarımı, kullanıcıların eğitimleri ve yeni yazılım çözümlerini benimsemelerinin sağlanması, Bilgipark için vazgeçilmez unsurlardır.