ERP DANIŞMANLIĞI - Bilgipark Yazılım

ERP DANIŞMANLIĞI

ERP DANIŞMANLIĞI

ERP projelerinin yarısı yazılım, diğer yarısı bu değişimi yönetmektir.

 

ERP Projelerinde, Danışmanlık hizmetlerimizle, proje risklerini minimize ederek, proje maliyetlerini düşürmekteyiz.

 • İhtiyaç analizi
 • Planlama
 • Delegasyon
 • Proje Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Planlaması
 • Risk Yönetimi
 • Eğitim
 • Uygulama
 • Denetim
 • Süreç İyileştirme
 • Sürekli Gelişim

 

ERP danışmanlığı, Ankara ERP Uyarlama hizmeti, yönetim danışmanlığı, bütçe danışmanlığı, bütçe sistemi kurma hizmetleri, Ankara Bütçe eğitimi, implementasyon danışmanlığı arıyorsanız doğru yerdesiniz. 2004 yılında kurulan Bilgipark Danışmanlık her sökter ve ölçekteki firmalara yönetim danışmanlığı, ERP Danışmanlığı hizmetleri vermektedir.

Bir ERP projesinin başarı kriteri proje hedeflerine ne ölçüde ulaşıldığı ve belirlenen sürede hedeflenen maliyetle tamamlanmasıdır. BİLGİPARK iş süreçleri analizi, fark analizleri ile iş süreçlerinin optimum iş süreçleri ile sentezlenmesi, yazılım uyarlama ve dijitalleştirme, kurum kültürünün geliştirilmesi ve eğitim, refakat süreci, teknik destek ve güncelleme gibi kendi iş süreçlerinin tamamında belli bir disipline ve metodolojiye sahiptir. Bu sayede müşterilerinin projelerini belirli bir düzen ve iş disiplini içerisinde başarıya ulaştırmaktadır.

Bilgipark Kurum Disiplini ve Metodolojisi, müşterilerini ihtiyaç duyduğu ERP ve bilişim çözümlerini en kısa sürede ve en az maliyetle en doğru çözümlerle buluşturmayı hedefleyerek geliştirilmiştir. BİLGİPARK, sahip olduğu ekibin tecrübesiyle doğru metodolojiyi bir araya getirerek müşterilerine hizmet sunar. Projeleri şekillendiren bu metodolojiler de teknolojinin sunduğu yeniliklerle birlikte sürekli olarak güncellenmektedir.

Bilgipark ile ERP Proje Aşamaları…

Proje Ekibinin Oluşturulması ve farkındalık etkinlikleri: Tecrübeli BİLGİPARK danışmalarından seçilen bir proje yöneticisi kontrolünde şirketinizde süreçlerinizi iyi bilen personel ve yöneticilerden oluşan bir proje ekibi oluşturarak işe başlıyoruz. Oluşan ekibin proje hedeflerini belirlemesi ve hedefler doğrultusunda genel proje planının hazırlaması bir sonraki adımı oluşturuyor. Sonrasında düzenlenecek bir etkinlikle projenin tüm şirkete anlatılmasını sağlıyor ve projeye start veriyoruz. Projeye başlamadan önce proje ekibi, orta ve üst kademe yöneticilerin birbirini tanıması ve ekip ruhunun oluşması proje başarısının en önemli etkenlerindendir.

İş Süreçleri Analizi: ERP Projesine geçişin ilk aşaması, firma iş süreçlerinin detaylı analizi ile Mevcut Durum/İdeal Durum tespitlerinin yapılarak Fark Analizinin hazırlanmasıdır. Bu analiz, Proje Yol Haritasının temelini oluşturacaktır. İş süreçlerini analiz etmeden, gereksiz yada hatalı süreçleri revize edip ideal süreci belirlemeden yapılacak ERP uyarlama çalışmaları yüksek maliyetli ve uzun zaman alan sonuca ulaşmayan neticeler ortaya çıkaracaktır.

Pilot Çalışma ve Sistem Tasarımı: İş süreçleri analizinden sonra , ihtiyaçların ERP projesinden ne kadar standart kapsamda karşılanabildiği, projeye özel ekran tasarımları yada erp dışında kalacak süreç ve işlerin belirlenmesi için elde edilen analiz sonuçlarına göre pilot uyarlama ve test işlemleri gerçekleştirilir. Proje ekibinin mutabakata vardığı kapsam ve geçiş metodu ile , varsa ek geliştirmeler ve özel ekran tasarımları gibi çalışmalar tamamlanarak , nihai uyarlama aşamasına geçilir.

Uyarlama: Fark analizi doğrultusunda firma ile birlikte ortaya konulan Proje Takvimine bağlı kalarak, son hali verilen iş süreçlerinin ERP Yazılımına uyarlanarak, firmanın iş süreçlerini en verimli en hızlı şekilde ERP Yazılımı bünyesinde yapar hale gelmek amaçlanmaktadır. Bu aşamada yapılan çalışmalar, sistemin çalışması için gerekli sabit bilgilerin transferi, parametre düzenlemeleri, çıktı dizaynları, iş süreçlerinin modüller üzerinde detaylı testleri .

Yazılım Eğitimi: Eğitim, kullanıcıların yeni yazılım ve yeni işlevler konusunda kendilerini yetkin ve rahat hissetmelerini sağlamalıdır. Kilit kullanıcılara projenin ilk safhalarında eğitim verilerek, proje süresince onlardan olabildiğince destek alınması hedeflenmektedir. Son kullanıcılar sistemin tasarımı tamamlandığında ve prototip bir sistem hazır olduğunda eğitime alınmaktadır. Eğitim danışmanı eğitim ortamını (yazılım, sınama sistemleri, vb.), eğitim araçlarını ve eğitim planını hazırlamakla sorumludur. Eğitimin süresi olası tüm soruları yanıtlamaya ve gerekli pratik çalışmaları yapmaya yetecek uzunlukta planlanmalıdır.

Uygulamaya geçiş refakati: İş Süreçlerinin analizi, örnek demo eğitimleri ve uyarlama çalışmaları sonrasında Canlıya Geçiş olarak adlandırılan, belirlenen firma iş süreçlerinin ERP Yazılım bünyesinde uygulamaya alınma aşamasıdır. Bu aşamada, kullanıcılara gerekli refakat desteğinin verilmesi, tespit edilen eksikliklerle ilgili tamamlayıcı ileri düzey eğitimlerin verilmesi, kullanıcıların ihtiyacı olan rapor ve çıktıların hazırlanması, dizayn çalışmaları geçiş refakati hizmeti kapsamında yer almaktadır.

Uyarlama Kapanış Toplantısı: Uyarlama aşaması tamamlanıp proje canlıya geçtikten sonra, proje ekibi, proje başlangıcında belirlenen hedeflerin son durumunu, kısmen devam edecek uyarlama alanlarının olup olmadığını, kullanıcılardan alınan test ve canlıya geçiş sonrası geri bildirimlere ilişkin kapanış raporunu sunarak, şirket ve proje ekibi arasında uyarlama aşamasının tamamlanma mutabakatı sağlanır. Bundan sonraki süreç, gözden geçirme, destek ve sürekli iyileştirme süreci olacaktır.

Gözden Geçirme ve Sürekli Destek: Başarılı bir ERP proje sonrasında, başarının devamı, destek ve sürekli iyileştirme hizmetlerine bağlı olmaktadır. ERP uygulamasına geçiş aşamasında verilen yerinde ve yoğun refakat desteği, sonrasında periyodik firma ziyaretleri, spesifik konularda eğitim desteği, çağrı merkezi desteği ve firmanın değişen gelişen koşullarına göre iyileştirme ve geliştirme uyarlamalarının yapılması, yeni alanlarda ihtiyaç duyulan modüllerin devreye alınması, raporlama altyapısının geliştirilmesi gibi konularda sürekli destek verilmektedir.

Sektörde 15 yıldır irili ufaklı birçok projeye başarısı ile imza atmış olan BİLGİPARK, müşterilerine ERP projelerinde yüzde yüz başarı ve memnuniyet garantisi verir. Bir ERP projesi muhasebe, finans, üretim, insan kaynakları, müşteri ilişkileri yönetimi, raporlama,  bilgi teknolojileri, eğitim gibi birçok disiplini bünyesinde barındırır. Bu farkındalık ile Bilgipark Ekibi bu disiplinlere tamamen hakim uzman bir kadrodan oluşur. Danışman sertifikasyonu ve eğitimine verdiği önem ile BİLGİPARK proje başarılarına önemli katkı sağlamaktadır.

Bilgipark Kurumsal Zekası bir ERP projesinin sadece yazılım ve uyarlama çalışması olmadığını bilmektedir. Bu bağlamda müşterilerine bir yazılımdan çok daha fazlasını kazandırmaktadır. ERP Projesine müşterisinin gelişim fırsatı bakış açısıyla yaklaşan BİLGİPARK müşterilerine Kurumsal Kaynak Planlama kültürü kazandırmaktadır. Bu sayede müşterilerine çok daha güçlü ve dinamik bir yapı kazandırmaktadır.

Çalışma yöntemi olarak tüm mevcut iş süreçlerinin analiz edilmesiyle ortaya konulan optimum iş süreçleri için uygun dijital çözümler sunma çizgisinde olan BİLGİPARK, müşterilerine tüm süreçlerde esneklik ve dinamiklik kazandırmaktadır. Bunun yanında proje deneyimlerini, müşterilerinin organizasyon işleyişi ile sentezleyerek müşterilerini yalnızca bugün için değil, değişen koşullara göre şekillenecek gelecek için de hazır hale getirmektedir. Böylelikle müşterilerine verimlilik, performans ve rekabet üstünlüğü kazandırarak her daim sağlam temeller üzerinde durmasını sağlamaktadır.

BİLGİPARK, sadece büyük ölçekli işletmelere değil, aynı zamanda küçük ve orta ölçekli birçok işletmeye, yazılım çözümleri ve hizmet sunmaktadır. BİLGİPARK, sunduğu ürün ve danışmanlık hizmetlerini müşterisinin ölçeği, kurumsallık düzeyi, çalışan profili ve sektörü gibi kriterleri dikkate alarak müşteri şirket yapısına en uygun çözümleri gereken detayda ve kapsamda sunmaktadır.

Müşteri yapısına uygun detay ve kapsamın belirlenmesi, iş süreçlerinin doğru kurgulanması, yazılımın parametrik ayarlarının firma ihtiyaçlarına uygun şekilde yapılması, mevcut sistemden yeni ERP'ye veri aktarımı, kullanıcıların eğitimleri ve yeni ERP çözümünü benimsemelerinin sağlanması, direnç ve darboğaz noktaların önceden öngörülerek gerekli aksiyonların belirlenmesi gibi kritik çalışmalar erp projesinin başarısı için vazgeçilmez unsurlardır.

ERP Uyarlama Ekibimiz, yılların deneyimi ile geliştirmiş olduğu Bilgipark’a özgü ERP uyarlama Metodolojisinden yararlanarak, firmalara ERP'ye geçiş süreci boyunca, baştan sona tüm proje aşamalarında rehberlik etmektedir. 

Bilgipark’ı ERP Çözüm Ortağı olarak belirleyen firmalar, ERP'ye geçiş sürecinde işletme kaynaklarını en etkin biçimde kullanarak, eksiksiz ve doğru bilgi akışı ile veri bütünlüğünü sağlayarak, ERP çözümlerinden elde etmeyi hedefledikleri verimliliği maksimum düzeye çıkarabilmektedirler.

ERP uygulamaları, kur çalıştır hazır uygulamalar değildir. Erp gibi işletmeleri uçtan uca kapsayan uygulamalar genel olarak iş süreçlerini yeniden yapılandırmayı, disiplin altına almayı ve standartlaştırmayı gerektirir. Bu nedenle, işletmelerin ERP ye geçiş yada mevcut ERP sistemlerini değiştirme süreçleri bir PROJE olarak ele alınmalı. Şirketler ERP Proje adımlarının her hangi birinde danışmanlık yada uyarlama hizmeti alabilmekte iken önerimiz ERP uygulamasının seçiminden canlıya geçiş ve sonrasında destek süreçlerinin tümünü kapsayan danışmanlık ve uyarlama hizmeti, projeden beklentileri en süt düzeyde ve en verimli şekilde karşılanmasını sağlayacaktır. ERP projeleri uzun soluklu projeler olduğundan proje süresince çıkabilecek sorun ve dirençlerin çözümünde de danışmanlık hizmeti projeye hız ve katma değer sağlayacaktır.

 

ERP Projelerinin tek ayağı kurulum, eğitim ve implementasyon süreçleri değildir. Hatta büyük bir kısmı süreçlerin analiz edilmesi, iş süreçlerinin sadeleştirilerek daha işlevsel hale getirilmesi ve insan kaynağının iyi yönetilmesi ile ilgilidir. Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, ERP projelerinde başarısızlığın %20’si yazılım ve teknik yetersizliklerden, %80’i ise iş süreçlerinin iyi analiz edilmemesi, süreç kurgusunun doğru yapılamaması, organizasyon ve insan kaynağını yanlış yönetilmesinden kaynaklanmaktadır. Organizasyonel değişimin doğru yapılması ve tüm yapının projeyi sahiplenmesi en kritik faktörlerdendir. ERP’nin sadece işlevsel bir araç olmadığının ve bir kültür olduğunun farkındalığı tüm organizasyona kazandırılması gerekir. Adından da belli olduğu gibi Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) tüm kurumun kaynaklarının ve süreçlerin bir arada planlanması ve işletilmesi kültürüdür. Elbette yazılım bir ERP projesinin parçasıdır. Fakat sadece bu kültürün dijitalleştirilmesinden ve bu ERP kültürünün yönetilmesinde teknolojiden faydalanılmasından ibarettir. Dolayısıyla bir ERP projesi sadece yazılımın entegrasyonunu değil, organizasyona Kurumsal Kaynak Planlaması kültürünün kazandırılması projesidir.