ERP sistemlerini gelecekte ne bekliyor? - Bilgipark Yazılım

ERP sistemlerini gelecekte ne bekliyor?

Bilgi Park

ERP sistemlerini gelecekte ne bekliyor?

  • Özelleştirme ve Esneklik: Kullanıcılar, kullanıcı dostu denilen esnek, özelleştirilebilen ve kolay kullanılabilen ara yüzler istiyor.
  • Web ve Mobil Platformlar: Yeni dönemde iş zekası, stratejik işletme yönetimi hız kazanmakta ve web imkanlarından en üst düzeyde faydalanılmak istenmektedir. Üreticiler e-ticaret, b2b, b2c imkanları sayesinde pazara kendileri yön vermek, gerekirse sıcak satış yapmak ve ayrıca bayilerini, tedarikçilerini, müşterilerini kendi iç işleyişlerinin birer parçası haline getirmek istemektedirler. Weble ulaşılan erişim konforu mobil uygulamalarla daha ileri boyuta taşınacaktır. Şirketler teknolojik olarak güncelliğini yitirmiş yazılımları, internet ve mobil çalışmayı destekleyen yeni projelerle değiştirmek istemektedir. 5G kullanımının yaygınlaşması ticaretin daha fazla sanal ortama kaymasına neden olacaktır. 5G imkanları ERP Projelerinde yeni kolaylıklar sağlamaktadır. Yazılım şirketleri eskinin hantal yapıları ile zaman kaybetmek yerine yeni imkanlarla daha yaratıcı ve pratik çözümler üretmek zorundadırlar. Yeni teknolojiyi takip edemeyen yazılım şirketleri eski yapılarını uzun süre koruyamayacaklardır.
  • Şirketler arası konsolide ERP yapıları: Günümüzde tüm iş Network’ü ile iletişim halinde, konsolide bir bilgi sistemi içerisinde, bütün birimlerin azami iş birliğinin sağlandığı, rekabetin ve kurumsal şeffaflığın takip edilebildiği ve bütün bunları yapabilmek için de değişim yönetimin uygulanabildiği bütüncül e-iş sistemleri çağını yaşıyoruz. Endüstri 4.0’ın temel gerekliliklerinden biride konsolidasyondur.
  • Sürüm Yükseltmek mi? Yazılım Değiştirmek mi?: ERP yazılımları da yaşlanmaya başladı. Yazılım firmalarının versiyon yenileme politikaları, mevcut kullanıcılarını başka çözümlere kaçırabilirken bu dezavantajı avantaja çevirecek politikalar geliştirmeyi gerekli kılacak.
  • ERP Sektöründe Stratejik Ortaklıklar: ERP yazılımları her ne kadar işletmelerin tüm departman ve süreçlerini kapsayan modüler yazılımlar olsalar da, her yazılımı öne çıkaran güçlü oldukları modüller olduğu da bir gerçektir. ERP sektöründe ilerleyen zamanlarda, stratejik ortaklık ve satınalmalar ile daha güçlü modüler yapıda sistemler bizi beklemekte. Bu politikaya uygun hareket etmeyen özellikle ulusal ve yerel yazılım firmalarının, yüksek geliştirme maliyetlerini karşılayamama nedeniyle kapanma yada büyük yazılım firmaları tarafından satınalınmaları da yaşanabilecek gelişmeler arasında. Günümüz de bu örnekler yaşanmaya devam etmektedir.
  • Sürekli iyileştirme için ARGE: Endüstriyel olarak gelişmiş ülkelerde ERP uygulamaları, 1980′li yıllarda başlamış ve 1990′lı yıllarda önemli bir seviyeye gelmiştir, şu an tekrar iyileştirme ve yeni proje süreçlerine başlamışlardır. Her gün yeni bir yaklaşım ve solukla eldeki teknolojik imkanlarla ne yapabiliriz sorusunun peşine düşenler, ARGE çalışmalarına yüksek oranda bütçe ayıranlar gelecekte de bir adım önde olacaklardır.
  • Sektörel ERP:Özellikle ülkemizde otomotiv, elektronik, gıda, dağıtım kanalları ve mağza zincirlerinde başta olmak üzere birçok sektörde yoğun olarak ERP Projeleri uygulanmaktadır. Zamanla sektör bazında özelleşen sorun çözen yazılım şirketleri ileride özellikle tercih edileceklerdir.

ERP sistemlerini gelecekte ne bekliyor?