NEDEN ERP - Bilgipark Yazılım

NEDEN ERP

Bilgi Park

NEDEN ERP

Neden ERP?

Ekonominin hızla globalleştiği günümüzde, sadece yakın çevremizdeki pazar rakipleri ile değil, tüm dünyadaki şirketlerle aynı pazarda rekabet halindeyiz.

Bu rekabette; pazarlamadan üretime, siparişten sevkiyata, finans planlamasından kalite kontrolüne kadar her aşamayı bilişim ve bilgi teknolojilerini doğru seçen ve etkin kullanan şirketler kazançlı olarak öne çıkmaktadır.

Rekabetin artarak yoğunlaştığı Pazar koşullarındaki değişiklik ve gelişmelere hızlı uyum sağlayabilmek, rekabet gücünüzü artırmak, müşteri odaklı çalışabilmek için; iş süreçlerini yeniden düzenlemek ve kaynaklarınızı verimli bir şekilde kullanmanızı zorunlu kılmaktadır.

Hiç şüphesiz, teknolojik çözümlerin en önemli araçlarından biriside, şirketin tüm faaliyetlerini, idaresini ve yönetimini kapsayan ve tüm aşamalarda teknolojiden, bilgisayar uygulamalarından faydalanan Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) sistemleridir.

ERP sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veri tabanı altında çalıştırmaktadır.

 

ERP Gerekli midir?

Küçük boyutlu işletmelerde bir veya bir kaç kişinin tüm süreçlere hakim olması çok zor olmadığından belli bir noktaya kadar ERP yapılanmasına çok ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak şirketin büyümesi, ürünlerin veya müşteri taleplerinin daha karmaşık hale gelmesi, o sürecin başındaki kişilerin zaman içindeki yorgunlukları ve daha önemlisi deneyim sahibi kişilerin rutin işlerden başlarını kaldıramayıp vizyoner atılımlar için çaba sarfedememesi kobileri ciddi bir kısır döngüye sokmaktadır.

Özetle Neden ERP?

  • Kaynakların etkin kullanımı: ERP, Stok, Personel ve Para gibi tüm işletme kaynaklarının optimum yönetimini sağlayarak kaynakların etkin kullanımını sağlar.
  • Verimlilik: Ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz. ERP sistemleri ile, entegre veri sisteminden alacağınız veri,analiz ve raporlamalarla verimliliğe önemli katkı sağlayabilirsiniz.
  • Müşteri Memnuniyeti: ERP içinde barındırdığı, Kalite Yönetim Sistemi, CRM ve Satış Sonrası Hizmet sistemleri ile, işletmenin mutlu müşteri sayısının artmasına ciddi katkılar sağlar.
  • Yeniden yapılanma fırsatı: ERP yazılımına geçiş öncesi İşletme süreçlerinin standardize edilmesi, süreç entegrasyonunun sağlanması, gereksiz bürokratik süreç ve işlemler varsa bunların ortadan kaldırılması gibi çalışmalar yapılmaktadır.. ERP’ye geçiş bir yeniden yapılanma fırsatıdır.
  • Departman ve Süreçler arası yalın yönetim: ERP yazılımları işletmenin tüm departmanlarını birbirine bağlayarak departmanlar ve süreçler arası uyum yakalanarak aynı dilin konuşmasına destek sağlar. Böylece işletmenin sözlü iş şekilleri sayılara verilere ve raporlara dönüştürerek işletmenize ve yöneticilere objektif bir karar alma avantajı sağlar.
  • Veri Bütünlüğü-Hızlı ve Doğru işletme analizi: Farklı kaynaklardan alınan farklı yöntemlerle daha uzun sürede hazırlanmış ve birbirini check etmeyen veriler yerine, tek kaynaktan entegre finansal bilgiler ile sağlıklı ve hızlı işletme analizi yapılabilmesini sağlar.
  • İhtiyaçlara göre Ölçeklenebilirlik: ERP çözümleri, modüler yapısı sayesinde işletmenin büyümesine paralel olarak genişleyebilme özelliğine sahiptir. Bugün ihtiyaç duymadığınız bir özelliği yarın devreye alarak kullanmanız mümkün.

Verimli-Ekonomik Destek ve hizmet sağlama: Yazılım çözümlerinde destek hizmetleri çok önemlidir. İşletmede farklı departman ve işlerde farklı yazılımlar kullanmak dolayısıyla farklı dış kaynaklardan hizmet almanın getireceği maliyet ve zorluklar olacaktır. ERP sistemlerinin modüler yapısı sayesinde destek ve hizmet işlemleri tek bir dış kaynaktan daha hızlı ve ekonomik olarak 

NEDEN ERP