TÜRKİYE'DE ERP ÇALIŞMALARI - Bilgipark Yazılım

TÜRKİYE'DE ERP ÇALIŞMALARI

Bilgi Park

TÜRKİYE'DE ERP ÇALIŞMALARI

Türkiye’de ERP Çalışmaları

 

  • Büyük çoğunluğu Kobi ve Aile şirketlerinden oluşan şirketlerimizin, kurumsallık derecelerinin düşük olması, hayat eğrilerinin kısalığı ve finansal kaynak yetersizlikleri, ERP projelerinin başarısına olumsuz etki etmektedir.
  • Üniversitelerin, Endüstri ve Yazılım Mühendisliği ile İşletme ve Yönetim Bilişim sistemleri gibi bölümlerinde gerçekleştirilen uygulamalı ERP dersleri, seminer ve farkındalık günleri ülkemizdeki ERP ve Endüstri 4.0 çalışmalarına ivme kazandıracaktır.
  • İş Adamları Dernekleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ve OSB Müdürlükleri gibi iş dünyası örgütleri KOBİ’lere ERP ve Endüstri 4.0 alanlarında farkındalık oluşturacak en etkili kuruluşlardandır.
  • Dünyada Sanayi, Teknoloji ve Yönetim Bilişim sistemleri Batı’dan Doğu’ya doğru göç ettiği görülmektedir. Bu ülke içinde de aynı yönde seyretmektedir. ERP ve Endüstri 4.0 projelerinin başarısı, şirketin bulunduğu ülke ve şehrin ekonomi, eğitim, sanayileşme düzeyleri ile ilişkili bulunmaktadır. Teknoloji, Yönetim ve Bilişim sistemlerinin uzmanları, danışmanları ve hizmet sağlayıcıları başta İstanbul olmak üzere batı illerimizde yoğunlaştığından, bu hizmetler Anadolu’da belki sadece büyük organize sanayi olan illere ulaşmakta, diğer illerde ERP yada Endüstri 4.0 projesi yapmak isteyen firmalarda, uzman ve nitelikli insan kaynağı bulmakta zorlanılmaktadır.
  • Serbest piyasa ekonomisi, ülkemize gelen yabancı menşeili şirketler, artan yüksek rekabet ve düşük kar marjları, şirketleri yeni iş yapma yöntemleri bulmaya, kaynaklarını verimli kullanmaya zorluyor. Bu zorunluluk ise, şirketlere yeniden yapılanma, değişim, ERP ve Endüstri 4.0 gibi rekabet avantajı sağlayan ve verimlilik yükselten projelere yöneltmektedir.
  • Pazardaki bu gelişmeler, yerli yazılım firmalarının yurt dışından orta ölçekli yeni ERP sistemlerini ülkemize getirmeye yöneltecektir.
  • Maalesef Ülkemizde küçük işletmelerin bir araya gelerek daha organize büyük yapılar şirketler kurmak yerine büyük yapıların bir süre yönetilememesi ve kurumsallaşamaması nedeniyle parçalanıp küçülmeye gitmesi sıklıkla görülmektedir. Bu nedenle, bugün ülkemizde muhasebe fişi işlemeye yarayan iki bine yakın “ticari paket programı” var.

TÜRKİYE'DE ERP ÇALIŞMALARI