ERP NE İŞE YARAR? - Bilgipark Yazılım

ERP NE İŞE YARAR?

Bilgi Park

ERP NE İŞE YARAR?

ERP Ne işe yarar?

ERP işletmelerin Pazarlama, Üretim, Satınalma, Muhasebe, Finans, İnsan Kaynakları, CRM gibi farklı departman ve iş süreçlerini uçtan uca entegre bir veri bütünlüğü ile  yönetebilmelerini sağlayan farklı yazılım modüllerini tek bir veritabanı altında toplayan bütünleşik bir yapıdır.

Bir ERP yazılımı içinde, bağımsız ve modüler olarak çalışabilen Satış, Satınalma, Üretim Yönetimi, Finans Yönetimi, Bütçe Yönetimi, Stok Yönetimi, Müşteri İlişkileri Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kalite Kontrol Yönetimi, Bakım Yönetimi ve  Satış Sonrası Hizmetler modülleri bulunmaktadır. İşletme büyüklüğü ve ihtiyaçları doğrultusunda bu modüller tek tek yada birkaçı bir arada entegre şekilde kullanılabilmektedir.

ERP'nin Faydalarını özetlemek gerekirse;

  • Kaynakların etkin kullanımı: ERP, Stok, Personel ve Para gibi tüm işletme kaynaklarının optimum yönetimini sağlayarak kaynakların etkin kullanımını sağlar.
  • Verimlilik: Ölçemediğinizi iyileştiremezsiniz. ERP sistemleri ile, entegre veri sisteminden alacağınız veri,analiz ve raporlamalarla verimliliğe önemli katkı sağlayabilirsiniz.
  • Müşteri Memnuniyeti: ERP içinde barındırdığı, Kalite Yönetim Sistemi, CRM ve Satış Sonrası Hizmet sistemleri ile, işletmenin mutlu müşteri sayısının artmasına ciddi katkılar sağlar.
  • Yeniden yapılanma fırsatı: ERP yazılımına geçiş öncesi İşletme süreçlerinin standardize edilmesi, süreç entegrasyonunun sağlanması, gereksiz bürokratik süreç ve işlemler varsa bunların ortadan kaldırılması gibi çalışmalar yapılmaktadır.. ERP’ye geçiş bir yeniden yapılanma fırsatıdır.
  • Departman ve Süreçler arası yalın yönetim: ERP yazılımları işletmenin tüm departmanlarını birbirine bağlayarak departmanlar ve süreçler arası uyum yakalanarak aynı dilin konuşmasına destek sağlar. Böylece işletmenin sözlü iş şekilleri sayılara verilere ve raporlara dönüştürerek işletmenize ve yöneticilere objektif bir karar alma avantajı sağlar.
  • Veri Bütünlüğü-Hızlı ve Doğru işletme analizi: Farklı kaynaklardan alınan farklı yöntemlerle daha uzun sürede hazırlanmış ve birbirini check etmeyen veriler yerine, tek kaynaktan entegre finansal bilgiler ile sağlıklı ve hızlı işletme analizi yapılabilmesini sağlar.
  • İhtiyaçlara göre Ölçeklenebilirlik: ERP çözümleri, modüler yapısı sayesinde işletmenin büyümesine paralel olarak genişleyebilme özelliğine sahiptir. Bugün ihtiyaç duymadığınız bir özelliği yarın devreye alarak kullanmanız mümkün.
  • Verimli-Ekonomik Destek ve hizmet sağlama: Yazılım çözümlerinde destek hizmetleri çok önemlidir. İşletmede farklı departman ve işlerde farklı yazılımlar kullanmak dolayısıyla farklı dış kaynaklardan hizmet almanın getireceği maliyet ve zorluklar olacaktır. ERP sistemlerinin modüler yapısı sayesinde destek ve hizmet işlemleri tek bir dış kaynaktan daha hızlı ve ekonomik olarak sağlanabilecektir.

ERP NE İŞE YARAR?