ERP NEDİR? - Bilgipark Yazılım

ERP NEDİR?

Bilgi Park

ERP NEDİR?

ERP Nedir? 

ERP İngilizce “Enterprise Resource Planning” kelimelerinin baş harflerinden oluşan kısaltmadır. İçinde geçen kaynak kelimesi, işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan Sermaye, İnsan ve Materyal gibi kaynakların tümünü ifade etmektedir.

ERP sistemleri MRP Malzeme İhtiyaç Planlaması sistemlerinin daha gelişmiş hali olarak 1990’lı yıllarda karşımıza çıktığından malzemeyle sınırlı olan MRP sistemlerini daha geniş alana yayarak Kurumsal Kaynak Planlaması sistemlerine dönüşmüşlerdir.

Her ne kadar kelime anlamında Planlama yer alsa da, asıl amaç planlamaya ve verimli çalışmaya esas teşkil eden verilerin uçtan uca yönetilmesidir. Yani planlamayla birlikte işin yönetimidir.

Özetle; ERP kurumsal kaynak planlama yazılımları, işletme kaynaklarının uçtan uca yönetilmesini ve süreçlerini daha verimli bütünsel bakış açısıyla yönetebilmesi için kullanılan bilgi sistemlerinin genel adıdır.

ERP sistemlerine daha yakından bakacak olursak, en önemli gerekliliğin bir işletmenin tüm bakış açılarındaki her verinin, birleştirilmesi olduğunu görürüz. ERP sistemleri bunu sağlamak için, işletmenin çeşitli iş faaliyetlerini ele alan birçok yazılım modülünü tek bir veri tabanı altında çalıştırmaktadır.

Tek bir ERP verit tabanı aşağıda örnek listelenen modülleri bünyesinde bulundurabilir;

 • Üretim:
  • İş Emri Yönetimi
  • Üretim Operasyon-Operatör-Makine Yönetimi
  • Mühendislik İşlemleri
  • Malzeme ihtiyaç planlama
  • Çizelgeleme
  • Kapasite analizi
  • Kalite Kontrol
  • Maliyet yönetimi
  • Üretim Planlama ve Yönetimi
  • Üretim projeleri
  • Üretim akışları

 

 • Tedarik Zinciri Yönetimi:
  • Talep, Teklif ve Sipariş Yönetimi
  • Envanter yönetimi
  • Mal Kabul işlemleri
  • Tedarik zinciri planlaması
  • Tedarikçi Değerlendirme Sistemi
  • Giriş Kalite Kontrol yönetimi
  • Tedarikçi çizelgeleri

 

 • Mali Yönetim:
  • Muhasebe kayıtları
  • Finansal kayıtlar
  • Cari hesap takibi
  • Çek Senet takibi
  • Stok Yönetimi
  • Stok Takibi
  • Depo Takibi
  • E-Defter, E-Fatura uygulamaları

 

 • Proje Yönetimi:
  • Maliyet hesaplama
  • Listeleme işlemleri
  • Süre ve harcama analizleri
  • Proje akış yönetimi
  • Şantiye depo takibi
  • Proje ilerleyiş takibi

 

 • İnsan Kaynakları Yönetimi:
  • Puantaj ve Bordro işlemleri
  • Özlük Yönetimi
  • SGK uygulamaları
  • İSG Yönetimi
  • Personel ihtiyaç planlama
  • Seçme ve Oryantasyon süreçleri

 

 • Müşteri İlişkileri Yönetimi:
  • Pazarlama aktivite akışı yönetimi
  • Arıza ve Şikayet Yönetimi
  • Teknik Servis Yönetimi

 

 • Müşteriler, tedarikçiler ve çalışanlar için kişisel ve genel kullanıcı ara yüzleri

ERP NEDİR?